Etienne Kreutzer

Veranderen eenvoudiger en waardevol
maken

De waarde die je als organisatie biedt, komt voort uit wat medewerkers doen en hoe ze dit doen. Flexibel zijn qua ‘doen’, oftewel in staat zijn om gedrag te veranderen, is belangrijk. Zeker in een landschap waarin verandering en vernieuwing aan de orde van de dag zijn. Toch zien we organisaties vasthouden aan oude patronen en angst ervaren als het aankomt op veranderen.


Deze angst is aangepraat. Veranderen kan eenvoudiger benaderd en ingevuld worden dan gebruikelijk is en zeer waardevol zijn als leertraject. Voor, tijdens en na het veranderproces zijn daarvoor een aantal zaken van belang. Zo zijn voor aanvang van het proces, met als belangrijke aandachtspunten het formuleren van een boodschap en het creëren van draagvlak, het vormen van een peer-group, voorbeeldgedrag vertonen (en reacties peilen) en tijd en ruimte vrij maken van belang. 


Ondanks dat deze opsomming procesmatig klinkt, belicht organisatieadviseur Etienne Kreutzer juist de ‘zachte kant’ van veranderen. Deze zachte kant (of menselijke kant) heeft onder andere betrekking op micro-interventies (gesprekken en presentaties), veranderprocessen persoonlijker maken en draagvlak creëren. Hij daagt mensen die iets willen veranderen in hun organisatie dan ook uit, om de verandering uit te dragen.  


Kortom, Etienne Kreutzer leert organisaties (omgaan met) veranderen en kansen benutten. Dit doet hij vanuit een breed scala aan vaardigheden: van gesprekstechnieken en presentatievaardigheden tot aan de toepassing van gedragswetenschappelijke kennis. Hij gelooft dat mensen en organisaties kunnen veranderen, en dat begrippen zoals ‘motivatie’ en ‘inspiratie’ daar te vluchtig voor zijn. En dat ze dit veranderen als eenvoudiger en waardevoller dan verwacht kunnen ervaren. 

  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle