De Redenaar: Jordan B. Peterson

Deze blog is de eerste in een nieuwe reeks van blogs, getiteld ‘De Redenaar’. Per blog analyseer ik een spreker die volgens mij past in de categorie ‘redenaar’. Het zijn sprekers die onderwerpen anders aanpakken, serieus omgaan met de kans om voor een groep te staan en eigen ervaringen opnemen in hun lezingen. Door hun aanpak te bestuderen, leren jij en ik onze presentatiemomenten onderscheidend te maken. We beginnen met de op dit moment zeer populaire klinisch psycholoog, cultuurcriticus, hoogleraar en auteur Jordan B. Peterson.

Jordan B. Peterson is een man die zorgt voor grote verdeeldheid. Hij heeft aanhangers en tegenstanders. Zijn uitspraken zorgen voor volle zalen én voor veel ophef. Verdeeldheid is geen doel dat wij per sé nastreven; de manier waarop Peterson met de tegenstanders en ophef omgaat, is wel iets om je door te laten inspireren.

Discussie ‘Comebacks Jordan Peterson’ is een categorie apart als het gaat om zijn Youtube-materiaal. Peterson gaat graag in discussie met mensen die hem daartoe uitdagen. Beide kanten snap ik overigens: Peterson is zich bewust geworden van de (gegroeide) impact van zijn woorden en van zijn imago en verdedigt deze als hij het gevoel krijgt dat hij onrechtmatig wordt aangevallen, bijvoorbeeld omdat de persoon die hem aanvalt alleen maar wil scoren. De andere kant, de mensen die hem uitdagen, snap ik ook goed want het is ook niet gezegd dat Peterson niet in discussie wil gaan. Sterker nog: helemaal in lijn met een eerdere blog die ik schreef, Peterson wil juist in discussie gaan en de luisteraar zo beter maken.

Deze discussie voert hij graag op intellectuele wijze. In zijn weerwoord op tegenargumenten of een aanval op zijn persoon, merk je dat hij zijn gesprekspartner uitdaagt om zijn of haar argumenten te onderbouwen. Ziet hij een kans om deze argumenten te betwisten, zal hij dat zeker doen. Hij is niet bezig met iemand te overtuigen of kleineren; hij wil de luisteraar iets meegeven en zelf ook leren (daarover later meer). En hij lijkt de ander voor te houden dat als jij naar een Jordan B. Peterson verhaal komt luisteren, dan weet je waar je aan toe bent, namelijk een intellectueel verhaal. En ga jij daar iets aan willen toevoegen, dan dient het ook te passen bij het verhaal en het niveau.

Referenties Als je naar een lezing of college van Peterson luistert, hoor je hem veel referenties maken. Referenties naar andere auteurs en sprekers, naar onderzoek, naar boeken. Het geeft hem extra geloofwaardigheid en autoriteit, omdat hij steeds de associatie legt met bekende namen en werken én omdat hij deze aandachtig heeft bestudeerd.

Deze bekende namen zijn niet zijn enige referenties. Hij refereert ook aan dagelijkse situaties die jij meemaakt, die hij ook heeft meegemaakt of waar hij patiënten over gehoord heeft en die dus zeer herkenbaar zijn. Dat maakt de intellectuele insteek meteen beter te volgen (wat ook zijn doel is).

En dan is er nog iets waar Peterson graag aan refereert: zijn eigen zoektocht. Het is wonderbaarlijk hoe vaak hij zegt “you know, what’s really fascinating is that…”. Zijn vak, de toepassingen daarvan, de mogelijkheden die kennis biedt, hij vindt dat oprecht fascinerend. Hij heeft een passie voor zijn vak en wat het kan betekenen voor anderen. Hij bestudeert al die boeken omdat hij het wil weten. En hij gaat de discussie aan met zijn publiek omdat hij wil dat je iets hebt aan de tijd die je samen doorbrengt.

Wat wij kunnen leren In een aantal colleges geeft Peterson tips aan zijn studenten over hoe ze beter kunnen presenteren voor een groep. Deze tips heb ik hieronder opgesomd, gevolgd door een samenvatting van de tips die hierboven zijn genoemd.

Wil je volgens Peterson overtuigender en zonder angst spreken voor een groep:

  • Dien je over het onderwerp waar je over gaat spreken heel veel te weten, drie tot vier keer zoveel als dat nodig is. Doe je huiswerk.

  • Bereid dan dus je onderwerp goed voor en je presentatie vooral niet te veel. Zorg dat het geen dicht getimmerd verhaal is.

  • Zie je lezing dan meer als een reis, met een doel en een aantal verhalen / gebeurtenissen die de reis en het doel ondersteunen. Gebruik ook je eigen ervaringen / verhalen.

  • Spreek steeds tegen een persoon, niet tegen de hele groep. Focus steeds op een iemand.

  • Kies dan een van je dagelijkse problemen uit, iets waar je mee zit en neem dat op in je lezing. Het helpt jou verder en is ongetwijfeld voor luisteraars ook herkenbaar.

De eerder genoemde tips samengevat:

  • Zorg dat je voor jezelf helder hebt op welke manier je wil interacteren met je zaal. Wil je een intellectueel gesprek voeren met je zaal, wil je aan de hand van een quiz werken of alles lekker open laten? Afstemmen op je publiek is altijd goed; bedenk wel ook wat bij jou past.

  • Omarm de lol die jij hebt in je vak. Veel sprekers nemen te veel inhoud op in hun presentaties. Dat is niet slim. Laat liever de liefde voor je vak zien. Zo kun je vertellen over hoe jij in aanraking kwam met je vak en wat het jou brengt. Daar zitten herkenbare situaties in voor je publiek, die dankzij jouw lezing ook kennismaken met nieuwe onderwerpen en daarover een visie aan het vormen zijn.

Op de website van Peterson vind je links naar zijn boek, colleges, een persoonlijkheidstest en meer informatie over zijn tour voor als je hem een keer live wil horen spreken.

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • LinkedIn - Black Circle